Tenshin Shôden Katori Shintô Ryû

Ablauf Iaijutsu I: Omote no Iai
Die Iaijutsu-Formen der Tenshin Shôden K[...]
PDF-Dokument [362.9 KB]
Ablauf Iaijutsu II: Tachiai Battôjutsu
Die Iaijutsu-Formen der Tenshin Shôden K[...]
PDF-Dokument [355.9 KB]
Ablauf Iaijutsu III: Gokui no Iai
Die Iaijutsu-Formen der Tenshin Shôden K[...]
PDF-Dokument [360.7 KB]
Ablauf Tachijutsu I: Omote no Tachi
Die Tachijutsu-Formen der Tenshin Shôden[...]
PDF-Dokument [539.3 KB]
Ablauf Tachijutsu II: Gogyô no Tachi
Die Tachijutsu-Formen der Tenshin Shôden[...]
PDF-Dokument [553.4 KB]
Ablauf Tachijutsu III: Shichijô no Tachi
Die Tachijutsu-Formen der Tenshin Shôden[...]
PDF-Dokument [475.7 KB]
Ablauf Ryôtô-Formen
Die Ryôtô-Formen der Tenshin Shôden Kato[...]
PDF-Dokument [479.2 KB]
Ablauf Kodachi-Formen
Die Kodachi-Formen der Tenshin Shôden Ka[...]
PDF-Dokument [443.0 KB]
Ablauf Nagamono I: Omote no Naginata
Die Naginatajutsu-Formen der Tenshin Shô[...]
PDF-Dokument [539.7 KB]
Ablauf Nagamono II: Omote no Sôjutsu
Die Sôjutsu-Formen der Tenshin Shôden Ka[...]
PDF-Dokument [512.2 KB]
Ablauf Nagamono III: Omote no Bôjutsu
Die Bôjutsu-Formen der Tenshin Shôden Ka[...]
PDF-Dokument [486.7 KB]