Shizantameshigiri

Ablauf der Basisschnittfolgen
Tameshigiri Basisschnittfolgen.pdf
PDF-Dokument [179.1 KB]
Ablauf der mittleren Schnittfolgen
Tameshigiri mittlere Schnittfolgen.pdf
PDF-Dokument [282.9 KB]
Ablauf der fortgeschrittenen Schnittfolgen
Tameshigiri fortgeschrittene Schnittfolg[...]
PDF-Dokument [253.8 KB]